ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Επιλέξαμε το βιβλίο της Γεωγραφίας της Πέμπτης τάξης του Δημοτικού και συγκεκριμένα ασχοληθήκαμε με την ενότητα 21 "Η ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες της Ελλάδας".