ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

 

Σκοπός: Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του γλυκού νερού στη ζωή του ανθρώπου, καθώς και την άμεση ανάγκη προστασίας του. Επιπλέον, σκοπός μας είναι να εισάγουμε την έννοια της κλιματικής αλλαγής, τις συνέπειες της για το περιβάλλον ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να περιορίσουν τις ενέργειες τους που καταστρέφουν το πλανήτη.

Στόχοι 

 

Οι μαθητές να μάθουν να:

 

1) Υπάρχουν:

να απορρίπτουν και να αντιστέκονται σε όλες τις ανθρώπινες ενέργειες που ρυπαίνουν τα ποτάμια και τις λίμνες όχι μόνο της χώρας μας αλλά και ολόκληρου του πλανήτη.

Να αναπτύσσουν ένα βιώσιμο τρόπο ζωής και να αποκτήσουν μια σχέση σεβασμού και προστασίας με το περιβάλλον.

 

2) Συμβιώνουν:

να προβληματίζονται για μια ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού της χώρας μας.

Να συμμετέχουν και να συνδιοργανώνουν ενέργειες για την προστασία του πλανήτη.

 

3) Γνωρίζουν:

να αντιλαμβάνονται τη σημασία των ποταμών και των λιμνών στη ζωή μας.

Να γνωρίζουν τις ανθρώπινες ενέργειες, οι οποίες  ρυπαίνουν τα ποτάμια και τις λίμνες.

Να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

 

4) Πράττουν :

να συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες για την προστασία τόσο των εγχώριων , όσο και των παγκόσμιων υδάτινων πόρων.

Να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους πάνω σε περιβαλλοντικά ζητήματα και να βρίσκουν λύσεις για ένα πιο πράσινο μέλλον.

 

5) Μετασχηματίζουν τον εαυτό τους και την κοινωνία:

να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση προσανατολισμένη σ’ ένα βιώσιμο μέλλον-πλανήτη.

Να λειτουργούν υπεύθυνα και κριτικά και να μεταβάλλουν τα μη βιώσιμα αξιακά τους συστήματα, δημιουργώντας τις βάσεις για μια νέα ηθική και πράσινη κοινωνία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 

Στο βιβλίο του μαθητή οι εικόνες που παρουσιάζονται στην αρχή της ενότητας αποτελούν κύριο έναυσμα για  να συζητηθεί στην τάξη  η χρήση και η σημασία του νερού για τον άνθρωπο.Μάλιστα η αναφορά στις τεχνητές λίμνες  δίνει την ευκαιρία να γίνει λόγος για την υδάτινη ενέργεια ως μια νέα εναλλακτική μορφή ενέργειας. Επιπλέον, θα τονιστεί η ανάγκη για την προστασία του πόσιμου νερού καθώς είναι αγαθό εξαντλούμενο εφόσον υπερκαταναλώνεται για τις δραστηριότητες του ανθρώπου και αποτελεί βιολογική ανάγκη και ύψιστο δικαίωμα για  όλους μας. Στην συνέχεια, είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να συνδέσει την κλιματική αλλαγή που υφίσταται ο πλανήτης μας από την επιζήμια ανθρώπινη δραστηριότητα με το προαναφερθέν δικαίωμα ώστε  οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν αισθήματα αγάπης και προστασίας για το περιβάλλον. Παράλληλα είναι χρήσιμη η αναφορά στις περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις που αγωνίζονται  για την βιωσιμότητα-αειφορία του πλανήτη ώστε οι μαθητές να συνεισφέρουν στο έργο αυτό και να μετατρέψουν τις υπερκαταναλωτικές τους συνήθειες σε έναν πιο "πράσινο" τρόπο ζωης.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Με όλες τις δραστηριότητες επιχειρείται ένας σύγχρονος και  παιγνιώδης τρόπος διδασκαλίας και εκμάθησης της νέας γνώσης.Συγκεκριμένα η πρώτη δραστηριότητα οπτικοποιεί την υλη ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν  καλύτερα τις νέες έννοιες τις οποίες καλείται να συνδέσει  με τις κατάλληλες εικόνες.Η δεύτερη δραστηριότητα ενεργοποιεί την οξύνεια και την δυνατότητα συνεργασίας των μαθητών μεταξύ τους καθώς καλούνται να δουλέψουν εταιρικά για την επίλυση του γνωστικά απαιτητικού σταυρόλεξου.Η τρίτη δραστηριότητα ερεθίζει την κριτική ικανότητα των παιδιών καθώς τους ζητείται να επιχειρηματολογήσουν χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους για να συνδέσουν την κλιματική αλλαγή με το δικαίωμα στο νερό αλλά και να βρουν τρόπους εξοικονόμισης πόσιμου νερού στην καθημερινότητά τους.Η τέταρτη δραστηριότητα επεκτείνει τους πνευματικούς ορίζοντες των μαθητών ζητώντας από αυτούς να συνδέσουν τον κύκλο του νερού με την κλιματική αλλαγή και να αντιληφθούν έτσι ότι η  κάθε τους  ενέργεια έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.Μάλιστα οι δύο τελευταίες δραστηριότητες βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στις Τ.Π.Ε.(παζλ, Pixlr). Τέλος καλό θα ήταν το υλικό που θα δημιουργήσουν οι μαθητές να αποθηκευτεί στο portfolio της ιστοσελίδας για να αποτελέσει μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και για άλλα παιδιά.