ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Κεφάλαιο 21ο :  Η ζωή στα ποτά​μια και τις λίμνες της Ελλάδας

  

      Εικόνα 1: Άρδευση

  undefined

Εικόνα 2: Ύδρευση από τα νερά της Δ.Κρήτης

   

Παρατηρήστε τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στις παραπάνω εικόνες και συζητήστε και για άλλες χρήσεις του νερού των ποταμών και των λιμνών από τον άνθρωπο.

 

Στη σύγχρονη εποχή απαιτούνται όλο και περισσότερες ποσότητες νερού για την ύδρευση, τη συστηματική άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για πολλές άλλες δραστηριότητες της ζωής μας.
  Μια και η ανάγκη για κατανάλωση γλυκού νερού έχει αυξηθεί, αποθηκεύουμε ποσότητες νερού με την κατασκευή τεχνητών λιμνών, φραγμάτων και μικρών δεξαμενών. Στη χώρα μας έχουμε τέτοιες τεχνητές λίμνες και φράγματα για τη συγκέντρωση νερού, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για άρδευση και ύδρευση.
Τεχνητές λίμνες για άρδευση: η λίμνη Κερκίνη και η λίμνη του Πηνειού στην Πελοπόννησο.
Τεχνητές λίμνες για ύδρευση: η λίμνη του Μόρνου και του Μαραθώνα για την ύδρευση του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Τεχνητές λίμνες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: η λίμνη του Λάδωνα, του Λούρου, του Ταυρωπού, των Κρεμαστών, του Καστρακίου, του Πολύφυτου και του Άραχθου.

Χωριστείτε σε ομάδες και βρείτε στο γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας τις παραπάνω λίμνες.
Αποξήρανση είναι η απομάκρυνση των νερών μιας  λίμνης. Στη χώρα μας αποξηράνθηκαν πολλές λίμνες τα τελευταία 100 χρόνια εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος της ελονοσίας(αρρώστια που προέρχονταν από τα κουνούπια των λιμνών)  αλλά και εξαιτίας των μεγάλων αναγκών για καλλιεργήσιμα εδάφη.
* Στη Βοιωτία αποξηράνθηκε η λίμνη Κωπαίδα το 1889, για να γίνει καλλιεργήσιμη έκταση.
* Στην Ήπειρο αποξηράνθηκε το 1950 η λίμνη Αχερουσία για την καλλιέργεια βαμβακιού και ρυζιού.
* Στη Θεσσαλία αποξηράνθηκε το 1960 για καλλιέργεια η λίμνη Κάρλα.
 

-Πιστεύετε οτι έπρεπε να γίνουν οι παραπάνω ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον; Τι αποτελέσματα είχαν; Απαντήστε γραπτά εδω.
 

 

Υπάρχουν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα στην αποξήρανση μιας λίμνης. Στα θετικά ανήκουν η απόκτηση καλλιεργήσιμων εδαφών και η εξαφάνιση της ελονοσίας. Στα αρνητικά αποτελέσματα μπορούμε να αναφέρουμε τη μείωση νερού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση και ύδρευση, την εξαφάνιση πουλιών και ψαριών  που ζούσαν στον υδροβιότοπο της λίμνης με αποτέλεσμα την αλλαγή της βιοποικιλότητας της περιοχής και την διατάραξη της τροφικής αλυσίδας καθώς και τη ρύπανση των υδάτων λόγω της χρήσης χημικών λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες.

'Ολοι οι παραπάνω παράγοντες, μαζί με την καύση ορυκτών καυσίμων (π.χ. πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο), τη συνεχιζόμενη αποψίλωση των δασών, την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, και τις βιομηχανικές διεργασίες που εκλύουν μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα έχουν ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του πλανήτη καθώς , η γη ζεσταίνεται σαν να ήταν καλυμμένη με μια ζεστή κουβέρτα που την εμποδίζει να πάρει αέρα,το λιώσιμο των πάγων, τα ακραία καιρικά φαινόμενα (ξηρασία, πλημμύρες) και το φαινόμενο του θερμοκηπίου.Επομένως, η κλιματική αλλαγή  συμβαίνει και ορίζεται ειδικότερα ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες. Αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο για εμάς και τον πλανήτη μας επηρεάζει επιπλέον,την βιολογική μας ανάγκη- το δικαίωμα στο νερό αφού η ρύπανση του υδρογραφικού δικτύου έχει συμβάλλει στον περιορισμό της διαθεσιμότητας του πόσιμου νερού και πολλοί συνάνθρωποί μας στερούνται αυτό το ζωτικής σημασίας δικαίωμά τους.

Είναι, λοιπόν, επιτακτική η ανάγκη πραστασίας του πλανήτη μας για να έχουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Αν συνεχίσουμε να αδιαφορούμε για τις καταστροφές που γίνονται γύρω μας παρακολουθήστε προσεχτικά πως θα είναι το 2035 η ζωή μας.   Τι θα αλλάζατε στην καθημερινότητά σας προκειμένου να μην αποκτήσουμε τέτοια ποιότητα ζωής;

        

    Εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα                                      Κλιματική αλλαγή

                  

     Μείωση πόσιμου νερού                                          Στέρηση δικαιώματος στο νερό

Για την προστασία του πλανήτη μας έχουν δημιουργηθεί πολλές ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις που μάχονται για ένα βιώσιμο μέλλον και για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το νερό, την εκπαίδευση, την τροφή.Η δράση που έχουν αναπτύξει είναι απαράμιλλης αξίας τόσο για το περιβάλλον όσο και για τον άνθρωπο και η υποστήριξή μας είναι απαραίτητη για να συνεχίσουν το έργο τους. Ας τις γνωρίσουμε...

 

- Παρακολουθήστε το παρακάτω video για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής και φτιάξτε έναν εννοιολογικό χάρτη παρουσιάζοντας τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Για την κατασκευή του χάρτη πατήστε εδώ.